Schrijf je NU in.

Vind de leukste singles werkzaam in Casino Hotel Restaurant Café Discotheek Kantine Catering Casino Beveiliging Club Theater Bioscoop Etc.. Etc.. Andere singels werkzaam in bijv. de zorg, bij de politie, brandweer etc. zijn ook welkom.

Privacy Policy

Privacyverklaring

HorecaDating

 

 

Januari 2020

Privacyverklaring

Wij respecteren ieders privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wil geven. Voor een aantal van onze diensten is het opgeven van persoonsgegevens echter noodzakelijk. Als het opgeven van persoonsgegevens wordt gevraagd, dan wordt er aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken. Er wordt dus aangegeven welke gegevens moeten worden verstrekt en welke gegevens optioneel zijn. Let er wel op dat het niet geven van bepaalde informatie kan betekenen dat sommige diensten niet geleverd kunnen worden.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gebruikersnaam en profielfoto
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gegevens over uw persoonlijkheid (hieronder valt ook uw geaardheid)
 • Uw uiterlijke kenmerken (hieronder valt ook uw etnische afkomst)
 • Uw levensstijl
 • Geloofs- en levensovertuiging
 • Video’s van u
 • Uw interesses
 • Burgerlijke staat
 • Uw zoekvoorkeuren
 • Betalingsgegevens
 • Surfgedrag op onze website
 • Andere informatie die u ons verstrekt
 • Curriculum Vitae en sollicitatiebrief van sollicitanten

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor:

 • het uitvoeren van de overeenkomst.
 • het hebben van contact.
 • het aanmaken van een account.
 • het voorkomen en bestrijden van misbruik van de diensten van HorecaDating.
 • het op de hoogte houden van producten en diensten van HorecaDating.
 • het houden van sollicitaties.
 • het versturen van de nieuwsbrief, gebruikersinformatie en serviceberichten.
 • het analyseren van surfgedrag om de website te verbeteren.

De rechtsgrond

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend:

 • als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; of
 • als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben; of
 • als er een wettelijke verplichting is; of
 • als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Communicatie tussen leden

HorecaDating slaat de communicatie tussen leden onderling en de communicatie met de klantenservice op. Wanneer leden communiceren terwijl zij zijn ingelogd, is deze communicatie versleuteld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens alleen in het geval u de gegevens zelf verstrekt. Het kan zijn dat van sommige diensten niet (optimaal) gebruik gemaakt kan worden als er geen bijzondere persoonsgegevens verstrekt worden.

Bewaartermijn

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Alle overige persoonsgegevens worden bewaard zolang het profiel niet wordt opgeheven of zolang er een gerechtvaardigd belang is, tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Dit geldt onder andere voor de (financiële) administratie (7 jaar) en sollicitaties (4 weken).

Persoonsgegevens doorgeven aan derden

HorecaDating deelt uw informatie met andere leden wanneer u vrijwillig informatie op de dienst openbaar maakt. Persoonsgegevens worden verder doorgegeven aan derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Persoonsgegevens worden in ieder geval doorgegeven aan partijen die:

 • de administratie en boekhouding verzorgen.
 • de hosting van de website verzorgen met servers in Europa.
 • partijen die het incassotraject verzorgen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. We gebruiken de gegevens uitsluitend voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De volgende gegevens kunnen worden bijgehouden:

 • Het IP-adres van uw computer.
 • Het tijdstip van opvraging.
 • Gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hyperlinks

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Let erop dat als u deze website bezoekt, de privacyverklaring van deze derde partij en niet die van HorecaDating van toepassing is.

 

Rechten van de betrokkene

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u verschillende rechten die u kunt inroepen. Het kan zijn dat we u om legitimatiebewijs vragen als u gebruik wil maken van een van uw rechten. Het legitimatiebewijs moet corresponderen met de persoon van wie u de rechten wil inroepen.

Uw rechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage van de persoonsgegevens
 • Recht op wijzigen van de persoonsgegevens als deze niet correct zijn
 • Recht op verwijderen van de persoonsgegevens
 • Recht om de verwerking te beperken
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Recht op dataportabiliteit
 • Wanneer er toestemming is gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, dan kan deze toestemming worden ingetrokken (de intrekking heeft geen terugwerkende kracht)

Heeft u klachten of andere vragen over uw rechten neem dan contact op via onderstaande gegevens:

Functionaris Gegevensbescherming:

Jolijn de Jong

Adres:             Willem Pijperstraat 62

1323 TL  Almere

Klachten

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de betreffende toezichthouder.

 

Aanpassen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.